Belgische minister wil tijdelijk minder criminaliteit vanwege cellentekort

Foto: Fanya / Shutterstock.com / Flickr CC / Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Belgische regering neemt een reeks maatregelen om de overbevolking in de gevangenissen te bestrijden. De Belgische justitieminister Vincent van Quickenborne hoopt dat criminelen hun misdrijven willen uitstellen tot er meer celruimte beschikbaar is.

De Belgische gevangenissen zitten overvol en ruimte om nieuwe veroordeelden te huisvesten is er niet. De komende jaren moeten noodgedwongen al gevangenen worden vrijgelaten, maar dat is volgens de minister niet genoeg om het cellentekort op te lossen. In België staan nu nog zo’n 1.600 veroordeelden op de wachtlijst voor een cel.

“Ons land heeft een zeer ambitieuze onderwereld, maar het gevangeniswezen heeft helaas onvoldoende capaciteit om die ambitie bij te benen”, zegt Van Quickenborne.

De oplossing ligt volgens de minister vooral in een betere spreiding van delicten: “Als in korte tijd veel misdrijven worden gepleegd én opgelost, ontstaat onherroepelijk een wachtrij bij de gevangenis. Dat willen we liever niet. Door misdrijven beter te plannen, voorkom je dat de boel opstroopt.”

De minister richt zich nadrukkelijk op de daders: “Hoe eerder je je meldt, hoe groter je kans op een cel. Nu wachten daders vaak tot ze zijn opgepakt. Dan ben je eigenlijk al te laat.”