Aantal allochtonen in Nederland gegroeid

Het aantal inwoners van ons land dat niet in Nederland is geboren is in de afgelopen twee jaar gestegen. 11,3% van de Nederlandse bevolking is afkomstig uit het buitenland. Twee jaar geleden was dat nog 10,8%.

Asielzoekers bedanken Nederland voor gastvrije ontvangstDagblad Tubantia bracht in kaart waar allochtonen wonen en uit welk land ze afkomstig zijn. De cijfers zijn te vinden op de “multicultikaart” van het dagblad.

De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Het gaat alleen om mensen die in het buitenland zijn geboren en dus niet om Nederlanders met allochtone ouders. Dat verklaart de afname van het aantal allochtonen uit Turkije, Suriname en Indonesië.

De toename van het aantal allochtonen zit vooral bij mensen uit Polen en Syrië. In de grote steden bestaat de allochtone bevolking vooral uit Surinamers, Turken en Marokkanen. Polen zijn juist het sterkst vertegenwoordigd in de landbouwgebieden en de Bollenstreek. In Nederland wonen 117.000 Polen; een stijging van 23% vergeleken met twee jaar geleden.

 
Deel dit artikel: